CĐ Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang

Share  

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang thông báo liên thông đại học du lịch năm 2011

TB tuyển sinh đào tạo liên thông đại học du lịch năm 2011 | In |

- Căn cứ Thông báo số 311/TB/ĐHĐL-ĐHSĐH, ngày 15 tháng 6 năm 2011 về việc Bổ sung thông báo tuyển sinh đaị học liên thông;

- Thừa ủy quyền của trường Đại học Đà Lạt,

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật & Du lịch Nha Trang thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông đại học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch lữ hành (liên kết đào tạo với trường ĐH Đà Lạt); cụ thể:

1. Loại hình đào tạo: Liên thông đại học.

1.1. Đào tạo cấp Bằng chính quy

1.2. Đào tạo cấp Bằng vừa làm vừa học (tại chức)

2. Hình thứcvà địa điểm học:

2.1. Học tập trung liên tục tại trường ĐH Đà Lạt đối với loại hình 1.1.

2.2. Học tập trung không liên tục tại trường CĐVHNT&DL Nha Trang đối với loại hình 1.2.

2.3. Trúng tuyển học theo hình thức nào, khi tốt nghiệp sẽ cấp bằng theo loại hình tương ứng.

3. Đối tượng tuyển:

3.1. Đã tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy ngành Du lịch, Văn hóa du lịch ngành Việt Nam học thể đăng thi đại học chính quy;

3.2. Đã tốt nghiệp Cao đẳng tại chức, chuyên tu ngành Du lịch, Văn hóa du lịch ngành Việt Nam học chỉ thể đăng thi đại học vừa làm vừa học.

4. Điều kiện dự tuyển:

a. Tốt nghiệp loại Khá trở lên được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

b. Tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá phải ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên ngành ( xác nhận của sở làm việc)

c. Thí sinh đăng dự thi phải đăng theo mẫu đính kèm Hồ

5. Môn thi:

5.1. sở ngành: Tổng quan du lịch.

5.2. Kiến thức ngành: Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành.

6. Ngày thi tuyển: 20/8/2011.

7. Hồ gồm: Theo mẫu của Đại học Đà Lạt; bán nhận hồ tại văn phòng khoa ĐT – BD Tại chức trường CĐVHNT&DL Nha Trang, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/7/2011.

Mọi chi tiết xin liên hệ Khoa Đào tạo – Bồi dưỡng tại chức, trường CĐVHNT&DL Nha Trang, điện thoại 0583. 542787.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã )