Trường Ngoại Ngữ Hàn Nhật Thái Dương

Share  

Trường Ngoại Ngữ Hàn Nhật Thái Dương thông báo chiêu sinh các lớp phản xạ Hàn Nhật

Trường Ngoại Ngữ Hàn Nhật Thái Dương
73 Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP.HCM
ĐT: 3930.2446 - 3930.2447

NÓI VÀ VIẾT TIẾNG HÀN - NHẬT NHANH CHỐNG
Tổng Khai giảng các lớp phản xạ Hàn - Nhật ngày 03/10 & 10/10/2011

Từ sơ cấp - trưng cấp - hoàn thiện đủ lớp ít người sáng chiều tối
Nói viết nhanh chống và đúng văn phạm ( từ 2 tuần lễ)

 TRƯỜNG THÁI DƯƠNG DUY NHẤT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN XẠ CỦA TRƯỜNG NGOẠI NGỮ KHÔNG GIAN (văn bản niêm yết tại văn phòng)
Ghi danh tại: 73 Ngô Thời Nhiệm, quận 3, TP.HCM hệ chính qui

Tin tuyển sinh liên quan