ĐH KHXH Và Nhân Văn TP HCM

Share  

Trường ĐH KHXH Và Nhân Văn TP HCM thông báo chiêu sinh luyện thi đại học năm 2012

Trường ĐH KHXH Và Nhân Văn TP HCM
Trung Tâm BDVH và Luyện Thi Đại Học
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Các lớp luyện thi đại học năm 2011 - 2012
Khối A-C-D ( sáng - chiều - Tối)

KHAI GIẢNG: Từ 22 và  26/09/2011 đến 31/05/2012

* Đối Tượng:
Học sinh đã có bằng THPT, BTVH, học sinh lớp 12, cao Đẳng  chuẩn bị dự thi tuyển sinh vào các trường đại học năm 2012

* Nội Dung:
Ôn tập, hệ thống và bổ sung kiến thức phổ thông theo chương trình của Bộ GD -ĐT. Rèn luyện kỹ năng phan tích đề thi, kỹ năng tổng hợp theo yêu cầu của trình độ đại học, cao đẳng, kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Hướng dẫn giải các tình huống ra đề thi thường gặp, nhận hồ ơ thi đại học

* Thời gian và địa điểm học:
- Thời gian: sáng - chiều - tối
+ các môn: Toán, Lý , Hóa, Văn, Anh học từ ngày 27/09/2011 đến 30/05/2012
+ Các môn: Sử, Địa học từ ngày 27/09/2011 đến 31/03/2011

- Địa điểm: tất cả các lớp đều học tại Trường ĐH KHXH Và Nhân Văn TP HCM (10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1)

Học viên nhận thời khóa biểu và ghi danh tại văn phòng Trung Tâm số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
ĐT: 38 232 748