CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang

Share  

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang thông báo xét tuyển NV2 năm 2011

Thông báo xét tuyển hệ Cao đẳng nguyện vọng 2 – năm 2011 (12/08)(1970)

1. Điểm sàn xét tuyển:

Những thí sinh đã dự thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy khối A, B, D1 năm 2011, có nguyện vọng vào học các ngành Cao đẳng tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang nếu có điểm thi từ mức điểm sàn xét tuyển tùy theo khối thi của trường trở lên thì nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2. Cụ thể như sau:

 

Khối thi
Khối A, D
Khối B
Điểm sàn
7,0
8,0

          Điểm nêu trên áp dụng cho các thí sinh thuộc khu vực I, nhóm đối tượng 3 (HSPT); mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm giữa các khu vực kế tiếp là 1 điểm (dự kiến), cụ thể như sau: a. Các ngành Khối A và D1:

 

STT
Tên ngành đào tạo
ngành
Khối
thi
Chỉ tiêu
cần tuyển NV2
II.
Đào tạo trình độ cao đẳng:
 
 
 
01

Kế toán

01
A, D1
53
02

Quản trị kinh doanh

02
A, D1
36
03

Tin học ứng dụng

03
A, D1
40
04

Công nghệ kỹ thuật ô tô

04
A
25
05

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

05
A
8
06

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử

06
A
35
07

Công nghệ kỹ thuật Điện tử truyển thông

07
A
16
08

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

08
A
27
09

Dịch vụ thú y

09
A, B
10
10

Nuôi trồng thủy sản

10
A, B
10
 
Tổng:
 
 
260

   

 

ƯU TIÊN

Khu vực 3
Khu vực 2
Khu vực 2NT
Khu vực 1
HSPT
10.0
9.0
8.0
7.0

Nhóm 2

9.0
8.0
7.0
6.0

Nhóm 1

8.0
7.0
6.0
5.0

b.      Các ngành khối B:

  • Dịch vụ thú y                               
  • Nuôi trồng thủy sản                     

 

ƯU TIÊN

Khu vực 3
Khu vực 2
Khu vực 2NT
Khu vực 1
HSPT
11.0
10.0
9.0
8.0

Nhóm 2

10.0
9.0
8.0
7.0

Nhóm 1

9.0
8.0
7.0
6.0

 

2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ:

 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Giấy chứng nhận kết quả hoặc Giấy báo điểm thi đại học, cao đẳng năm 2011 và 1 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. Lệ phí xét tuyển: 15.000 đồng.

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng tư vấn tuyển sinh - Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang - Số 425 Mạc Cửu – Vĩnh Thanh – TPRG – Kiên Giang. ĐT: 0773-872086- Fax: 0773-863421.

- Các thông tin tuyển sinh thường xuyên được cập nhật trên Website: www.kiengiangtec.edu.vn

- Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 25/08/2011 đến hết ngày 15/09/2011.

- Thông báo kết quả xét tuyển: 20/09/2011.

Ghi chú:

- Trường dự kiến áp dụng mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực là 1 điểm (theo điểm c, khoản 1 điều 33 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành). Hiện đang chờ quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong trường hợp thí sinh rút hồ sơ ĐKXT NV2, lệ phí ĐKXT sẽ không được hoàn lại.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

Tin tuyển sinh liên quan