CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ

Share  

Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ công bố điểm chuẩn NV1 và chỉ tiêu NV2

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGHUYỆN VỌNG 1 CHỈ TIÊU NGUYỆN VỌNG 2

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Nông nghiệp PTNT Bắc Bộ đã tổ chức họp xét điểm chuẩn điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào ngày 08/ 08/ 2011.

1. Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1

Ngành                           ngành Khối                    Điểm chuẩn TT (HSPT, KV3)
 Tin học ứng dụng  01  A
D1
 10
10
 Kế toán  02  A
D1
 10
10
 Quản trị kinh doanh  03  A
D1
 10
10
 Chăn nuôi  04  A
B
 10
11
 Khoa học cây trồng  05  A
B
 10
11
 Khuyến nông  06  A
B
 10
11
 Dịch vụ thú y  07  A
B
 10
11
 Quản đất đai  08  A
B
 10
11
 Tài chính ngân hàng  09  A
D1
 10
10

2. Dự kiến chỉ tiêu nguyện vọng 2 (Chỉ tiêu mức điểm xét tuyển NV2)

Ngành                          ngành Khối A Khối B Khối D1  Chỉ tiêu cần tuyển
Tin học  01  10    10  35
 Kế toán  02  10    10  200
 Quản trị kinh doanh  03  10    10  30
 Chăn nuôi  04  10  11    45
 Khoa học cây trồng  05  10  11    30
 Khuyến nông  06  10  11    35
 Dịch vụ thú y  07  10  11    30
 Quản đất đai  08  10  11    30
 Tài chính ngân hàng  09  10    10  60
 Tổng cộng          495


Nguồn:
Hồ nhận nguyện vọng 2 gồm: Giấy chứng nhận điểm số 1; 01 phong (kèm theo) ghi địa chỉ liên lạc; Lệ phí xét tuyển NV2: 15 000 đồng.
Hồ thí sinh gửi theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bắc Bộ, Xuân Mai, Chương Mỹ, Nội.
Thời hạn nộp hồ xét tuyển NV2: từ ngày 25/8/2011 đến 15/9/2011