CĐ Sư phạm Kon Tum

Share  

Thông báo tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum năm 2012

Thông báo tuyển sinh Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum năm 2012


Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường CĐSP Kon Tum; 413 Nguyễn Huệ - thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: 060.3863592, 060.3861021; Website: www.cdspkt.edu.vn