CĐ Y tế Bình Thuận

Share  

Thông báo tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Thuận năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng;

Trung cấp: Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh,

Y sỹ  năm 2012


Thực hiện quy chế tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận thông báo nội dung tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp như sau:

1. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG:

1.1 Hệ Chính quy:  Ngành Điều dưỡng đa khoa:

     1.1.1 Điều kiện dự xét tuyển : Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012.

          1.1.2 Hình thức đào tạo : Tập trung. Thời gian học 3 năm.

1.1.3 Chỉ tiêu tuyển sinh:  300.

1.1.4 Tiêu chí  xét tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường Đại học, Cao đẳng  trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

1.1.5 Nhận hồ sơ dự xét tuyển: Thời gian nhận theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1.2 Hệ Vừa làm vừa học:  Ngành Điều dưỡng đa khoa:

     1.2.1 Điều kiện dự xét tuyển : 

- Những thí sinh đã có Bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương và đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng.

- Những thí sinh tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng loại khá, giỏi được dự thi ngay;  những thí sinh tốt nghiệp loại trung bình khá,  trung bình  phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.

          1.2.2 Thời gian thi: dự kiến tháng 10/2012.

1.2.3 Thời gian ôn thi: trong tháng 9/2012 ( Lịch học cụ thể thông báo trên website Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, địa chỉ: cybt.edu.vn)

1.2.4 Môn thi tuyển sinh: Toán, Sinh, Chuyên môn.

1.2.5 Chỉ tiêu tuyển sinh:  100.

1.2.6 Nhận hồ sơ dự thi tuyển: Từ 15/6/2012 đến hết ngày 15/8/2012.


2. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP:

2.1 Hệ Chính quy:  Ngành Điều dưỡng, Dược sỹ, Hộ sinh, Y sỹ

     2.1.1 Điều kiện dự xét tuyển : Những thí sinh đã tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương trong cả nước.

     2.1.2 Hình thức đào tạo : Tập trung. Thời gian học 2 năm.

2.1.3 Chỉ tiêu tuyển sinh:  500

          */ Điều dưỡng:    100 chỉ tiêu.

          */ Dược sỹ:          80 chỉ tiêu.

          */ Y sỹ:                240 chỉ tiêu.

          */ Hộ sinh:           80 chỉ tiêu.

2.1.4 Tiêu chí  xét tuyển:

          - Đối với các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sỹ: Xét điểm môn Toán và Sinh của lớp 12;

          - Đối với ngành Dược: Xét điểm môn Toán và môn Hóa của lớp 12;

2.1.5 Nhận hồ sơ dự xét tuyển: Từ 15/6/2012 đến hết ngày 27/7/2012.           

2.2 Hệ Vừa làm vừa học:  Ngành Dược sỹ

2.2.1 Điều kiện dự xét tuyển :

- Thí sinh có hộ khẩu tại Tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương  và có Bằng tốt nghiệp Dược tá.

- Những thí sinh tốt nghiệp Dược tá loại khá, giỏi được xét tuyển;  những thí sinh tốt nghiệp loại trung bình khá,  trung bình  phải có thời hạn từ 12 tháng trở lên (tính tới ngày 30/11/2012) mới được xét tuyển.

          2.2.2 Hình thức đào tạo : 1 năm 2 đợt. Thời gian học 2 năm.

2.2.3 Chỉ tiêu tuyển sinh:  200

2.2.4 Tiêu chí  xét tuyển:

Xét điểm môn Toán và môn Hóa của lớp 12 và Điểm kiểm tra kết thúc khóa học (hoặc điểm thi tốt nghiệp) Dược tá.

2.2.5 Nhận hồ sơ dự xét tuyển: Từ 15/8/2012 đến hết ngày 15/11/2012.  

Mọi chi tiết liên hệ Trường theo địa chỉ: Phòng QL Đào tạo và NCKH, 274 Nguyễn Hội,  TP. Phan Thiết. Điện thoại: 062.3.825.740 hoặc 062.3.750.052.