ĐH Duy Tân

Share  

Thông báo tuyển sinh trường ĐH Duy Tân năm 2012

Đại học Duy Tân là một trường Đại học đào tạo đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Trường đào tạo theo chương trình của một số đại học tiên tiến ở Hoa Kỳ, ví dụ áp dụng sách giáo trình Tin học của Đại học Carnegie Mellon, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán của Đại học Bang Pennsylvania, Quản Trị của Đại học Bang New York, Du lịch của Đại học Cornell, Kế toán của Đại học Washington, Xây Dựng và Kiến Trúc của Fullerton, Bách Khoa Singapore,...

TÊN TRƯỜNG/NGÀNH HỌC

(MÃ TRƯỜNG: DDT)

MÃ NGÀNH-

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI THI

Đại học Duy Tân 

 

 

Các ngành Đào tạo Đại học

 

 

1. Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành

D480103 

 

+ Kỹ thuật Mạng máy tính

101

 

A, A1, B, D

+ Kỹ thuật Mạng máy tính chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

101

CMU

A, A1, B, D

+ Công nghệ Phần mềm

102

 

A, A1, B, D

+ Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

102

CMU

A, A1, B, D

+ Thiết kế Đồ họa

111

 

A, A1, B, D, V,H

2. Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có các chuyên ngành

D340405

 

+ Hệ thống Thông tin Kinh tế

410

 

A, A1, B, D

+ Hệ thống Thông tin Kinh tế chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

410

CMU

A, A1, B, D

3. Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng có các chuyên ngành

D580201

 

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

105

 

A, A1, B, V

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU (CalState)

105

CSU

A, A1, B, V

4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có các chuyên ngành

D510102

 

+ Xây dựng Cầu đường

106

 

A, A1, B, V

5. Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành

D580102

 

+ Kiến trúc Công trình

107

 

V

+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU (CalState)

107

CSU

V

+ Kiến trúc Nội thất

108

 

V

6. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có các chuyên ngành

D510301

 

+ Điện tự động

110

 

A, A1, B, D

+ Kỹ nghệ Máy tính

104

 

A, A1, B, D

+ Điện tử Viễn thông

109

 

A, A1, B, D

7. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có các chuyên ngành

D510406

 

+ Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

301

 

A, A1, B, D

8. Ngành Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành

D340101

 

+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

400

 

A, A1, B, D

+ Quản trị Kinh doanh Marketing

401

 

A, A1, B, D

+ Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU (Penn State)

400

PSU

A, A1, B, D

9. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có các chuyên ngành

D340103

 

+ Quản trị Du lịch Khách sạn

407

 

A, A1, B, C, D

+ Quản trị Du lịch Khách sạn chuẩn PSU (Penn State)

407

PSU

A, A1, B, C, D

+ Quản trị Du lịch Lữ hành

408

 

A, A1, B, C, D

10. Ngành Tài chính-Ngân hàng có các chuyên ngành

D340201

 

+ Tài chính Doanh nghiệp

403

 

A, A1, B, D

+ Ngân hàng

404

 

A, A1, B, D

+ Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU (Penn State)

404

PSU

A, A1, B, D

11. Ngành Kế toán có các chuyên ngành

D340201

 

+ Kế toán Kiểm toán

405

 

A, A1, B, D

+ Kế toán Doanh nghiệp

406

 

A, A1, B, D

+ Kế toán chuẩn PSU (Penn State)

405

PSU

A, A1, B, D

12. Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành

D220201

 

+ Tiếng Anh Biên-Phiên dịch

701

 

D1

+ Tiếng Anh Du lịch

702

 

D1

13. Ngành Điều dưỡng có các chuyên ngành

D720501

 

+ Điều dưỡng đa khoa

302

 

A, A1, B

14. Ngành Dược học có các chuyên ngành

D720401

 

+ Dược học

303

 

A, A1, B

15. Ngành Văn học có các chuyên ngành

D220330

 

+ Văn báo chí

601

 

C, D

16. Ngành Quan hệ Quốc tế có các chuyên ngành

D310206

 

+ Quan hệ Quốc tế

608

 

C, D

17. Ngành Việt nam Học có các chuyên ngành

D220113

 

+ Văn hóa Du lịch

605

 

C, D

Các ngành Đào tạo Cao Đẳng

 

 

1. Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

 

A, A1, V

2. Kế toán

C340301

 

A, A1, B, D

3. Kế toán chuẩn PSU (Penn State)

C340301

PSU

A, A1, B, D

4. Công nghệ Thông tin

C480201

 

A, A1, B, D

5. Công nghệ Thông tin chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

C480201

CMU

A, A1, B, D

6. Quản trị Khách sạn (Du lịch)

C340107

 

A, A1, B, C, D

7. Quản trị Khách sạn (Du lịch) chuẩn PSU (Penn State)

C340107

PSU

A, A1, B, C, D

8. Điều dưỡng

C720501

 

A,A1,B

9. Anh văn

C220201

 

D1

10. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

C510406

 

A, A1, B, D

11. Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

C510301

 

A, A1, B, D

12. Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU (Penn State)

C340201

PSU

A,A1,B,C,D

13. Tài chính - Ngân hàng

C340201

 

A,A1,B,C,D

14. Đồ họa Máy tính & Multimedia

C480201

 

A, A1,B, D, V, H

 
Thời gian nộp Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển:

-          Đợt 1: Từ ngày 10/08/2012 đến 17h ngày 07/09/2012

-          Đợt 2: Từ ngày 08/09/2012 đến 17h ngày 23/09/2012

-          Đợt 3: Từ ngày 24/09/2012 đến 17h ngày 10/10/2012

Thời gian nhập học từ ngày 24/09/2012 đến 17h ngày 29/09/2012.