ĐH Ngoại Ngữ (Thuộc ĐH Đà Nẵng)

Share  

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Ngoại Ngữ ( ĐH Đã Nẵng) năm 2012

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DDF  - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.650

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

1

Sư phạm tiếng Anh gồm:

 

 

 

 

* Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

70

 

* Sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học

D140231

D1

105

2

Sư phạm tiếng Pháp

D140233

D1, D3

35

3

Sư phạm tiếng Trung

D140234

D1, D4

35

4

Ngôn ngữ Anh

 

 

 

 

* Cử nhân tiếng Anh

D220201

D1

450

 

* Cử nhân tiếng Anh thương mại

D220201

D1

210

 

* Cử nhân Tiếng Anh du lịch

D220201

D1

70

5

Ngôn ngữ Nga

 

 

 

 

* Cử nhân tiếng Nga

D220202

D1, D2, C

35

 

* Cử nhân Tiếng Nga du lịch

D220202

D1, D2, C

35

6

Ngôn ngữ Pháp

 

 

 

 

* Cử nhân tiếng Pháp

D220203

D1, D3

35

 

* Cử nhân tiếng Pháp du lịch

D220203

D1, D3

70

7

Ngôn ngữ Trung

 

 

 

 

* Cử nhân tiếng Trung

D220204

D1, D4

105

 

* Cử nhân tiếng Trung thương mại

D220204

D1, D4

35

8

Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1, D6

105

9

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D220210

D1

70

10

Ngôn ngữ Thái Lan

D220214

D1

35

11

Quốc tế học

D220212

D1

150

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi: Theo qui định của Bộ GD&ĐT

- Điểm thi  môn Ngoại ngữ tính hệ số 2.

- Điểm xét trúng tuyển theo ngành đào tạo.

- Trong 1650 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy có 245 chỉ tiêu đào tạo Sư phạm.