Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên)

Share  

Chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Ngoại Ngữ (ĐH Thái Nguyên) năm 2012

Tên trường.

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

KHOA NGOẠI NGỮ

DTF

 

 

720

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

555

Sư phạm tiếng Anh

 

D140231

D1

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

D1, D4

 

Sư phạm tiếng Trung Quốc

 

D140234

D1, D4

 

Sư phạm tiếng Nga

 

D140232

D1, D2

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

 

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

D1, D3

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

165

Sư phạm tiếng Anh

 

C140231

D1

 

Sư phạm tiếng Trung Quốc

 

C140234

 D1, D4