ĐH Ngoại thương Hà Nội

Share  

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại Thương Hà Nội năm 2012

Tên trường

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

 

 

 

3.400

 

I. Cơ sở ở phía Bắc: 91 đường Chùa Láng, phường Láng thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (04) 32.595.154

Website: http://www.ftu.edu.vn

NTH

 

 

2.500

 

1. Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.400

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển: thi tuyển theo quy định của Bộ

* Ngành Kinh tế

 

D2310101

A,A1,D1,2,3,4,6

 

* Ngành Kinh tế quốc tế

 

D2310106

A, A1,D1

 

* Ngành Kinh doanh quốc tế

 

D2340120

A, A1,D1

 

* Ngành Quản trị Kinh doanh

 

D2340101

A, A1,D1

 

* Ngành Tài chính – Ngân hàng

 

D2340201

A, A1,D1

 

* Ngành ngôn ngữ Anh

 

D2220201

D1

 

* Ngành ngôn ngữ Pháp

 

D2220203

D3

 

* Ngành ngôn ngữ Trung

 

D2220204

D1,4

 

* Ngành ngôn ngữ Nhật

 

D2220209

D1,6

 

* Ngành Luật

 

D2380101

A, A1,D1

 

2. Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

100

Xét tuyển

Ngành Quản trị Kinh doanh

 

C1340101

 

A, A1,D1,2,3,4,6