ĐH Y Dược TP HCM

Share  

Đại Học Y Dược - Khoa Dược TP.HCM Chiêu Sinh Lớp Dược Tá Khóa 29

Đại Học Y Dược - Khoa Dược TP.HCM
Chiêu Sinh Lớp Dược Tá Khóa 29

I. Đối tượng: tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc học hết lớp 12
II.Thủ tục: học viên mua hồ sơ trực tiếp tại
Ban Đào Tạo - Khoa Dược: 41 Đinh Tiên Hoàng Quận 1, TP.HCM

III. Thời gian nhận hồ sơ
- Từ ngày 31/01/2012 đến ngày 03/02/2012
- Dự kiến khai giảng: 19/02/2012
- Sinh hoạt lớp: 27/02/2012 đến 02/03/2012
- Bắt đầu kế hoạch học tập: 05/03/2012
- Thời gian học: 12-13 tháng
- Học phí trọn khóa 4.5 tr đồng/ khóa (đóng 1 lần)

IV. Địa điểm và thời gian học
Học tại  41 Đinh Tiên Hoàng Quận 1, TP.HCM
Lớp tối: 17h30  - 20h30
Ghi chú: học phí này đã bao gồm phí ghi danh, tài liệu, học tập...