CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Share  

Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng thông báo tuyển sinh liên thông đại học năm 2011


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng tổ chức tuyển sinh đào tạo hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức vừa học vừa làm với nội dung cụ thể như sau:

1- ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:


- Sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng hệ chính qui hoặc tại chức;
- Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngắn hạn của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trước đây;
- Sinh viên tốt nghiệp xếp loại khá trở lên được dự tuyển ngay trong năm tốt nghiệp, tốt nghiệp hạng trung bình khá trung bình phải giấy xác nhận ít nhất một năm công tác của nơi làm việc;

2- HỒ THỜI GIAN ĐĂNG :


2.1. Hồ dự tuyển: (Do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phát hành)
- 1 phiếu đăng dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh) dán hình đóng dấu giáp lai của địa phương hoặc quan trên hình;
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng;
- Giấy xác nhận thời gian công tác nới đang làm việc các giấy chứng nhận để được hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh;
- 3 ảnh màu 3x4 chụp không quá 6 tháng, ăn mặc lịch sự ( ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh sau ảnh);
- 3 thư dán tem, ghi họ tên địa chỉ của người nhận;
Tất cả hồ được đựng trong túi hồ , ngoài túi hồ ghi họ tên địa chỉ liên hệ.
2.2. Thời gian đăng nộp hồ dự tuyển:
- Kể từ ngày ra thông báo đến ngày 20/08/2011;
- Hồ nộp tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng.
Địa chỉ: Số 125 đường Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3- THỜI GIAN ÔN THI TỔ CHỨC THI TUYỂN:

- Thời gian ôn thi
 

2 tuần/2 môn, từ 22/8 đến 01/09/2011;

- Ngày thi tuyển
 

Ngày 8 9/9/2011;

- Địa điểm thi tuyển
 

Tại Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng;

- Môn thi tuyển

1- Kinh tế chính trị

2- thuyết Tiền tệ - Ngân hàng

- Hình thức thi
 

:
 

Tự luận

- Thời gian thi

180 phút / môn

- Nội dung ôn thi

Theo chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng;

- Dự kiến ngày khai giảng

Ngày15/10/2011


4- BẰNG CẤP:
- Bằng tốt nghiệp Đại học hệ Vừa học vừa làm theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh cấp.

5- THỜI GIAN - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
- Thời gian khóa học: 18 tháng;
- Lịch học: Tối Thứ 6, cả ngày Thứ 7 Chủ nhật hàng tuần;
- Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng;
- Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo hệ liên thông từ Cao đẳng lên đai học đã đăng với Bộ Giáo dục Đào tạo của trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

6- LỆ PHÍ - HỌC PHÍ ÔN THI:

- Lệ phí hồ đăng dự tuyển
 

:
 

60.000 đồng;

- Lệ phí thi tuyển
 

:
 

350.000 đồng/thí sinh, đóng khi nộp hồ dự tuyển;

- Học phí ôn thi
 

:
 

900.000 đồng/2 môn, đăng ôn thi nộp tiền tại Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Bách Khoa ĐN trước ngày 15/08/2011;

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:
1- Phòng Đào tạo - Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
Số 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : (08) 38 212 430

2- Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
Số 125 Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : (0511) 3640 666